Aktualności...

Mr Cook - Twój przyjaciel w kuchni.

Szafran hiszpa?ki I gatunek !

04.08.2011r.

Mi?o nam Pa?stwa poinformowa?, i? rozpocz?li?my import hiszpa?skiego szafranu I gatunku wed?ug normy ISO. Zapraszamy do zakupu! Prowadzimy sprzeda? detaliczn? oraz luzem!

Hiszpa?ska w?dzona papryka – Nowo??!

30.06.2011r.

Odpowiadaj?c na zapotrzebowanie znawców hiszpa?skiej kuchni i wielbicieli w?dzonej papryki sprowadzili?my j? dla Pa?stwa z hiszpa?skiego regionu „De la Vera”. Swój wyj?tkowy zapach dymu w?dzarniczego zawdzi?cza procesowi suszenia poprzez w?dzenie na drewnie d?bowym. To unikatowy produkt! Jest w 100% naturalny, bez aromatów i innych dodatków! Dost?pny w opakowaniach detalicznych oraz luzem. Uwaga! Podobno uzale?nia!

Sos pieczeniowy do kurczaka i drobiu - Nowo??!

14.11.2010r.

Dania z drobiu s? bardzo popularne zarówno na naszych domowych sto?ach jak i w gastronomii. Sos pieczeniowy drobiowy Mr Cook?a podkre?la smak mi?s drobiowych. ?wi?tnie komponuje si? z kluskami, puree ziemniaczanym i gotowanymi ziemniakami? nie mniej kto z Nas nie ma czasem ochoty otoczy? frytek lub pieczonych ziemniaczków w sosie? który idealnie komponuje si? z drobiem!

Z?ombol 2010

21.09.2010r.

Mi?o nam Pa?stwa poinformowa?, i? jak co roku wspieramy rajd charytatywny Z?ombol. Podobnie jak w ubieg?ych latach firma Mr Cook jest darczy?c? Z?ombolu, a Dyrektor Handlowy naszej firmy ? ze swoimi przyjació?mi uczestniczyli w rajdzie. Pojechali sprawdzonym ju? ?ukiem, który szcz??liwie i bez awarii pozwoli? im dojecha? do Azji. Równie szcz??liwie - chod? z przygodami wrócili do Katowic. Tegoroczna edycja Z?ombolu okaza?a si? najwi?kszym rajdem pod znakiem ?Z?ombol? w historii.

Pomidory ze s?onecznej Italii z oregano i chilli - Nowo??!

05.09.2010r.

W odpowiedzi na liczne pro?by naszych klientów wprowadzamy now? mieszank? - Pomidory ze s?onecznej Italii z oregano i chilli. Podobnie jak pomidory z czosnkiem i bazyli? ?wietnie b?dzie si? komponowa? do da? kuchni w?oskiej i ?ródziemnomorskiej. Od naszych klientów wiemy, ?e obie mieszanki ?wietnie smakuj? z jajecznic?, tostami, kanapkami i sa?atkami!

Strona g?ówna

Witaj na naszej stronie g?ownej

Witamy na stronie!

 

Zach?camy do uwa?nego zapoznania si? z zawarto?ci? serwisu internetowego Mr Cook'a. Pomo?e to w poznaniu naszej firmy i u?atwi dobór w?a?ciwych produktów z naszej oferty. W razie w?tpliwo?ci s?u?ymy swoj? wiedz? i do?wiadczeniem. Równie? w zakresie produktów niestandardowych, nietypowych, niszowych oraz produkowanych na wy??czno?? odbiorcy.

 

O firmie

 

Firma Mr Cook istnieje na rynku od 1982 roku. Swoj? ofert? kierujemy g?ównie do klientów z sektora HoReCa (Hotele, Restauracje, Catering), zbiorowego ?ywienia oraz sektora business-to-business.

Zajmujemy si? produkcj?, konfekcjonowaniem (równie? us?ugowym) oraz importem przypraw i surowców. Gwarantujemy powtarzaln? jako?? produktów oraz terminowo?? dostaw.

Posiadamy wdro?ony system HACCP. Przyprawa do zup i potraw w p?ynie oraz przyprawa uniwersalna stanowi? trzon oferty przeznaczonej dla rynku detalicznego, która w najbli?szym czasie b?dzie si? rozwija?.

[Czytaj wi?cej]

Nasza oferta...

W bardzo du?ym skrócie - Szczegó?y w katalogu!

 
  • Przyprawy do zup i potraw w p?ynie.
  • Mieszanki przyprawowe, buliony, roso?y, sosy i zupy.
  • Przyprawy jednorodne, zio?a i susze warzywne.
  • Surowce i dodatki dla przemys?u spo?ywczego.
  • Produkty ekologiczne.