Katalog »

Strona g?ówna

Witaj na naszej stronie g?ownej

Witamy na stronie!

 

Zach?camy do uwa?nego zapoznania si? z zawarto?ci? serwisu internetowego Mr Cook'a. Pomo?e to w poznaniu naszej firmy i u?atwi dobór w?a?ciwych produktów z naszej oferty. W razie w?tpliwo?ci s?u?ymy swoj? wiedz? i do?wiadczeniem. Równie? w zakresie produktów niestandardowych, nietypowych, niszowych oraz produkowanych na wy??czno?? odbiorcy.

 

O firmie

 

Firma Mr Cook istnieje na rynku od 1982 roku. Swoj? ofert? kierujemy g?ównie do klientów z sektora HoReCa (Hotele, Restauracje, Catering), zbiorowego ?ywienia oraz sektora business-to-business.

Zajmujemy si? produkcj?, konfekcjonowaniem (równie? us?ugowym) oraz importem przypraw i surowców. Gwarantujemy powtarzaln? jako?? produktów oraz terminowo?? dostaw.

Posiadamy wdro?ony system HACCP. Przyprawa do zup i potraw w p?ynie oraz przyprawa uniwersalna stanowi? trzon oferty przeznaczonej dla rynku detalicznego, która w najbli?szym czasie b?dzie si? rozwija?.

[Czytaj wi?cej]

Nasza oferta...

W bardzo du?ym skrócie - Szczegó?y w katalogu!

 
  • Przyprawy do zup i potraw w p?ynie.
  • Mieszanki przyprawowe, buliony, roso?y, sosy i zupy.
  • Przyprawy jednorodne, zio?a i susze warzywne.
  • Surowce i dodatki dla przemys?u spo?ywczego.
  • Produkty ekologiczne.